LỊCH SINH HOẠT LỚP THÁNG 5 NĂM 2012-2013

 

TT

LỚP

THỜI GIAN

GHI CHÚ

 1.  

50A GDCT

19h30p tối thứ 3 ngày 24/4

 

 1.  

50B1 CT Luật

         19h30p tối thứ 6 ngày 03/5

 

 1.  

50B1 CT Luật

         19h30p tối thứ 6 ngày 03/5

 

 1.  

51A GDCT

Chiều thứ 6 ngày 27/4

 

 1.  

51B1 CT Luật

19h30p tối thứ 4 ngày 08/5

 

 1.  

51B2 CT Luật

19h30p tối thứ 6 ngày 10/5

 

 1.  

51B3 CT Luật

19h30p tối thứ 4 ngày 08/5

 

 1.  

52A GDCT

19h30p tối thứ 4 ngày 08/5

 

 1.  

52B CT học

19h30p tối thứ 4 ngày 08/5

 

 1.  

53A GDCT

19h tối thứ 5 ngày 09/5

 

 1.  

53B CT học

19h30p tối thứ 4 ngày 08/5