Vinh hoài niệm.....

Đăng Quang, sinh viên Lớp 48B3.....
 Thân tặng các bạn sinh viên đã và đang bắt đầu ra trường…


Trở lại Vinh tháng sáu mùa thi
Không gian vẫn chưa gì thay đổi
Chỉ có thời gian làm mình tiếc nuối
Những tháng ngày đẹp nhất sinh viên...

Những tháng ngày mà sao thấy bình yên
Như hoa cỏ buồn vui lẫn lộn
Mải chạy đua cho ngày thi bận rộn
Quên Phượng hồng đã rực đỏ từ lâu..

Và gió Lào lại thổi từ đâu...
Thêm điệp khúc cho mùa hè cháy bỏng
Cung đường về như dài thêm sức nóng
Thử thách thời gian, thành phố anh hùng...

Cô bé thành Vinh ngày xưa vẫn đi cùng...
Sao chẳng thấy chiều nay em trở lại
Chỉ để dòng tin cho anh hy vọng mãi
Cỏ lạ thời gian...thơ thẩn đi tìm...

Trở lại Vinh tháng sáu mùa thi
Bắt găp tiếng Thầy tôi vẫn giảng
Ôi! đúng rồi! tiếng Thầy theo năm tháng
Vẫn nhẹ nhàng chở khách sang sông

Tôi trở về nhiều lắm những ước mong
Khi ký ức chỉ còn là hoài niệm
Và trái tim hướng tôi luôn đi tiếp
Dẫu biết thời gian chẳng thể quay về....