Khoa Giáo dục Chính trị

Đinh Thế Định
Trần Viết Quang
Nguyễn Thái Sơn
Phạm Thị Bình
Nguyễn Lương Bằng
Nguyễn Văn Thiện
Phan Huy Chính
Lê Thị Nam An
Nguyễn Văn Sang
Phan Văn Bình
Nguyễn Thị Diệp
Nguyễn Thị Mỹ Hương
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Văn Trung
Phan Quốc Huy
Trần Cao Nguyên
Trần Thị Hạnh
Vũ Thị Phương Lê
Phạm Thị Thúy Hồng
Lê Thị Thanh Hiếu
Nguyễn Thị Lê Vinh
Trương Thị Phương Thảo
Thái Bình Dương
Hoàng Thị Nga
Phan Văn Tuấn
Bùi Thị Cần
Nguyễn Thị Kim Thi
Đoàn Thị Minh Huyền
Lê Thị Hương
Truong Mai Hoa
PHAN Thi Nhuan