BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ơ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

KỲ HÈ 2016

(Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 14/8/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 27

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 28/02/2016)

 

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

 

Hai

08/08

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

 

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

 

 

Ba

09/08

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

 

 

10/08

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

 

 

Năm

11/08

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

 

 

Sáu

 

12/08

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

 

 

Bảy

13/08

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

 

 

CN

14/08

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

Tập huấn, bồi dưỡng giảng viên LLCT Năm 2016 tại Hà Nội.

Thành phần: BCN khoa, Trưởng, Phó bộ môn.

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

Tập huấn, bồi dưỡng giảng viên LLCT Năm 2016 tại Hà Nội.

Thành phần: BCN khoa, Trưởng, Phó bộ môn.

 

 

Cả tuần

- BCN Khoa tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch giảng dạy theo kế hoạch .