1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018

Nghiên cứu khoa học

Từ C. Mác đến Hồ Chí Minh: Đoàn kết - Một dòng chảy của văn hóa nhân loại
10/07/2018
TCCSĐT - C. Mác, Hồ Chí Minh là những vĩ nhân, những nhà sáng lập ra một giá trị văn hóa đặc sắc không chỉ góp phần làm biến đổi diện mạo của cả một dân tộc, mà có ảnh hưởng đến cả một thời đại. Khái niệm văn hóa có nội hàm rất rộng. Ở đây chúng tôi chỉ giới hạn để nói về một khía cạnh của văn hóa là đoàn kết, một dòng chủ lưu trong tư tưởng của hai vĩ nhân này.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước – Giá trị cốt lõi và ý nghĩa hiện nay
03:10 12/06/2018
(TG) - Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, có thể khẳng định mọi thành quả của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải...
Từ C. Mác đến Hồ Chí Minh: Đoàn kết - Một dòng chảy của văn hóa nhân loại
02:59 12/06/2018
TCCSĐT - C. Mác, Hồ Chí Minh là những vĩ nhân, những nhà sáng lập ra một giá trị văn hóa đặc sắc không chỉ góp phần làm biến đổi diện mạo của cả một dân tộc, mà có ảnh hưởng đến cả...
Từ quan điểm của V. I. Lê-nin về chủ nghĩa cơ hội đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay
02:55 12/06/2018
Chủ nghĩa cơ hội thời nào cũng có, nhưng thường xuất hiện công khai và phát triển vào lúc cách mạng gặp khó khăn và khi các quan hệ xã hội có những biến đổi. Gần đây, trong các văn...
GIÁO DỤC SINH VIÊN TINH THẦN TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU THEO TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG TỰ HỌC HỒ CHÍ MINH
02:44 12/06/2018
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học, tự nghiên cứu có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong tư tưởng của Người về giáo dục. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công...
Hồ Chí Minh với sức mạnh mềm Việt Nam
15:39 07/05/2018
Thông qua sự thể hiện của Hồ Chí Minh, sức mạnh mềm Việt Nam có sức hấp dẫn và thuyết phục bởi trong nó hàm chứa và phát triển giá trị chung mà loài người đã đạt được; mang những...
Tư tưởng vĩ đại của C.Mác với cách mạng Việt Nam
15:12 07/05/2018
Năm nay, nhân loại tiến bộ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Giáo dục Chính trị. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856394 Fax: (038)3855269 Email: phonglk@Vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Đinh Thế Định - Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.