Thực hiện công văn Hướng dẫn của Đảng uỷ Trường Đại học Vinh về thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Được sự nhất trí của Đảng uỷ Trường, tối ngày 15/5/2018 tại phòng họp A nhà A1, Đảng bộ bộ phận khoa GDCT đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoa GDCT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Về dự Hội nghị có đồng chí GS.TS Thái Văn Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận khoa GDCT nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ vai trò lãnh đạo trong thời gian qua; Thông qua nghị quyết Hội nghị kiểm điểm 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoa GDCT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Báo cáo kiểm kiểm của đồng chí Trần Viết Quang – Bí thư Đảng bộ bộ phận đã nêu bật những kết quả sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ rõ những mặt đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các mặt công tác: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết;  Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm cũng đánh giá những tồn tại, khuyết điểm trong 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm tồn tại đó là: “ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên, sinh viên có vẫn còn có những hạn chế nhất định. Một bộ phận học viên, sinh viên có những biểu hiện sa sút về tư tưởng, đạo đức, lối sống.  

- Việc đổi mới dạy học tiếp cận CDIO còn có những hạn chế nhất định; một số giảng viên, sinh viên, học viên còn vi phạm quy chế đào tạo. Cần tăng cường công tác quản lý sinh viên, học viên.

- Hoạt động NCKH trong cán bộ giảng viên chưa đồng đều, vẫn có những cán bộ thiếu điểm NCKH theo quy định của Nhà trường; chất lượng sinh viên NCKH chưa cao; hoạt động sinh viên NCKH chưa được đầu tư thích đáng.

- Cần tăng cường hơn nữa hiệu quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và tin học.

- Cần nâng cao ý thức, phát huy tính tích cực của cán bộ, sinh viên trong các hoạt động, các phong trào của công đoàn, đoàn thanh niên.

- Cần nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức sinh sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò của các tổ đảng”.

Từ những kết quả, hạn chế, khuyết điểm nêu trên, báo cáo đã chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nêu lên những nhiệm vụ, giải pháp cho những năm còn lại thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra: “ Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực: giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm nhiệm vụ chính trị, an ninh – quốc phòng; công tác đoàn thể; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng đảng, v.v..

- Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh về t­ư tư­ởng và tổ chức; phát huy sức mạnh tổng hợp của chi uỷ, chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Phát huy dân chủ cơ sở, khai thông thông tin nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển, nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị. 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và tổ đảng; kết hợp công tác đảng với công tác chuyên môn trong lãnh đạo, quản lý.

- Kết hợp giữa giáo dục, thuyết phục với tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Phát huy tính tích cực, tự giác, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Hy vọng với bản lĩnh chính chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên khoa GDCT tin tưởng sẽ đạt được các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 -2015 đã đề ra.   

                                                                              Một số hình ảnh của Hội nghị

 

                                               GS.TS. Thái Văn Thành tham dự và chỉ đạo Hội nghị


                                      Đoàn Chủ tịch Hội nghị hướng dẫn thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm


                                                                                         Phát biểu tham luận, góp ý tại Hội nghị

                                                                                      Các đảng viên thông qua Nghị quyết Hội nghị