Hội nghị dân chủ sinh viên khoa Giáo dục Chính trị

năm học 2016 – 2017

Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường, tối ngày 16/02/2017, Khoa GDCT đã tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2016 – 2017, nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và giải đáp các thắc mắc mà sinh viên chưa rõ trog quá trình học tập của mình.

Hội nghị với sự tham dự của các sính viên khóa 55, 56 và các thầy  BCN Khoa, Bí thư chi bộ sinh viên, Trưởng bộ môn, Cố vấn học tập.

Tại Hội nghị, sinh viên đã nói lên những tâm tư nguyện vọng của mình trên các lĩnh vực như: Vấn đề nhà để xe không gian chật chội, gây ách tắc nên dãn đến chậm học; Buổi tối, những phòng học trống, nên tạo điều kiện mở phòng học cho sinh viên vào tự học….

Những ý kiến, những tâm tư nguyện vọng của sinh viên đối với Khoa đã được giải đáp thấu đáo, làm cho sinh viên tin tưởng và ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra, thực hiện tốt những nội quy của Khoa, Nhà trường.